Windturbines Nee!

Wat is er aan de hand?

De gemeentes Amsterdam en Diemen willen megawindmolens van 150 meter hoog plaatsen in het Diemerbos en in de Gemeenschapspolder bij Driemond, oftewel de Diemerscheg. Op 27 mei heeft de gemeenteraad besloten dat er 17 windturbines op Amsterdams grondgebied moeten komen, verdeeld over een aantal zoekgebieden. Uit de beleidsstukken blijkt dat de Diemerscheg (samen met de haven en de strook rond de A2/A9) het absolute voorkeursgebied voor de gemeente is.

Lijnopstelling Diemerscheg
Het meest waarschijnlijke scenario in de Diemerscheg

Waarom is dat erg?

De windturbines komen veel te dicht bij de inwoners van het omringende gebied, met name in Weesp, Driemond, Diemen, en Amsterdam-Zuidoost. Omwonenden van bestaande windparken worden gek van het lawaai van windmolens, en ziek van de laagfrequente trillingen die ze veroorzaken. De gemeente voldoet weliswaar aan de wettelijke normen, maar deze voldoen niet. Ze zijn namelijk zorgvuldig zo opgesteld dat ze de plannen voor windturbines niet in de weg staan. Voor de geluidsnorm wordt bijvoorbeeld een gemiddeld geluidsniveau genomen; stel dat je bij harde wind 100 nachten wakker ligt van het lawaai, dan zorgen die andere 265 nachten toch voor een ‘acceptabel’ gemiddelde. Ook de afstandsnorm van 350 meter is expres lager gesteld dan in omringende landen, zodat ze de komst van windturbines niet in de weg staan.

Ter vergelijking de windturbines geprojecteerd naast een ouderwetse molen.

Daarnaast is de Diemerscheg een groene oase voor onze stad, en niet een industriegebied. Dit is een plek voor vogels, ringslangen, insecten, biodiversiteit, en natuurlijk voor stadsbewoners. Jij komt hier ook niet voor niets fietsen, wandelen, of je hond uitlaten.

Maar we moeten toch iets doen?

De klimaatcrisis dwingt ons tot een snelle overgang naar duurzame energie. Maar dat wil niet zeggen dat elke oplossing goed werkt in elke situatie. In onze dichtbebouwde Randstad zijn er enorm veel daken voor zonnepanelen, en we hebben de Noordzee voor windmolens. Bovendien is er nog veel te winnen op het gebied van energiebesparing (zoals isolatie). Als je nou toch per se windturbines op land wil plaatsen, doe dat in elk geval op een plek waar niet zoveel mensen wonen.

Waarom wil de gemeente die windturbines, als het zo’n slecht plan is?

De plannen komen deels voort uit een ontwerpfout in de RES (Regionale Energietransitie Strategie). Daarin wordt van elke gemeente een eigen energiebeleid verwacht, vaak een mengeling van zonne-energie en windenergie. Dit zorgt ervoor dat er in dunbevolkte provincies zonneweides verrijzen (terwijl je dat beter op daken kan doen), en andersom dat er schadelijke windturbines komen op plekken die daarvoor te dicht bevolkt zijn.

Ook belangrijk: ons ideologische stadsbestuur ziet windturbines als een symbool van vooruitgang. In een beleidsdocument uit 2019 wordt gesproken over de meerwaarde van de Diemerscheg als ‘attractief state-of-the-art energie-opwekgebied‘ met een sierlijke ‘windenergie-allee‘ langs het kanaal. Mooie woorden maken echter nog geen kunstwerk van deze lawaaige windfabrieken.

Wat kan ik eraan doen?

De bewoners van de Diemerscheg zijn in overgrote meerderheid tegen de plannen voor windturbines, en hebben hun verzet goed georganiseerd. Maar zij hebben daarbij de overige stadsbewoners nodig. Dus:

> Teken de petitie en laat weten wat de Diemerscheg voor jou betekent

> Praat erover met je mede-stadsbewoners, in het echt, op Facebook en op Twitter (#diemerscheg #windmolens #energietransitie #attractief state-of-the-art energie-opweklandschap)

> Laat de politiek weten wat je ervan vindt. We hebben in 2022 gemeenteraadsverkiezingen, en zoals altijd geldt: hoe dichterbij de verkiezingen, hoe beter politici luisteren.

Hebben jullie nog iets aardigs te zeggen over windmolens?

Ze zijn beter dan kolencentrales. Maar hadden we al gezegd dat de Diemerscheg een aanvliegroute is voor Schiphol? De vliegtuigen scheren hier straks rakelings over deze verticale reuzen. En er zijn nog veel meer argumenten tegen windturbines op land, zie voor een opsomming hier.